Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

17 września br. Jarosław Grabowski - dyrektor Oddziału Poświętne MODR przywitał gości i dokonał otwarcia imprezy pn. XIX Dnia Kukurydzy i Buraka.

Pełen atrakcji dzień rozpoczął wykład dotyczący najważniejszych chorób szkodników w uprawie buraka cukrowego prof. dr hab. Jacka Piszczka z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu. Liście oraz korzenie buraka cukrowego posiadają wysoką wartość odżywczą. Profesor namawiał do bacznej obserwacji liści buraka cukrowego, ponieważ są one pierwszym źródłem informacji o zdrowotności plantacji.

Zarówno korzenie jak i liście jako łatwo dostępne i wartościowe źródło pokarmu są atakowane przez wiele chorób i szkodników. Na ich aktywność i szkodliwość znaczący wpływ mają warunki atmosferyczne panujące w danym sezonie wegetacyjnym. Znajomość biologii organizmów chorobotwórczych oraz szkodników, objawów chorobowych czy też uszkodzeń powstających na skutek ich żerowania oraz zasad integrowanej ochrony roślin stanowią podstawę dla podejmowania odpowiednich działań ochronnych na plantacjach.

Prelekcja prof. dr hab. Pawła Beresia z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie dotyczyła zapobiegania                      i zwalczania najistotniejszych szkodników w uprawie kukurydzy. Profesor podkreślił, że szkodniki to coraz ważniejsza grupa organizmów szkodliwych pojawiających się na plantacjach kukurydzy (zwyczajnej, cukrowej, popcorn i ozdobnej). Roślina ta nigdy nie była wolna od ich obecności – towarzyszą jej nieprzerwanie od ponad 60 lat, czyli od momentu rozpoczęcia komercyjnej uprawy w Polsce. Już w latach 50. minionego wieku na kukurydzy spotykano 33 gatunki szkodliwe, wśród których szczególnie groźne były drutowce, mszyce, wciornastki, ploniarka zbożówka oraz omacnica prosowianka.

Obok znajomości terminów występowania poszczególnych szkodników konieczne jest także posiadanie wiedzy dotyczącej ich wyglądu i szkodliwości, dzięki czemu można w zasiewie łatwo zidentyfikować albo samego szkodnika albo uszkodzenia jakie powoduje.

Podczas XIX Dzień Kukurydzy i Buraka w tym roku na polu doświadczalnym 19 firm hodowlanych zaprezentowało 95 odmian kukurydzy, a 5 hodowli buraka cukrowego pokazało 19 swoich odmian. Zwiedzający interesowali się charakterystykami eksponowanych odmian. Była to z pewnością wyjątkowa lekcja porównawcza różnych odmian kukurydzy i buraka cukrowego, które uprawialiśmy w tych samych warunkach glebowych i w tej samej technologii. Rolnicy zapoznali się z różnymi technologiami nawożenia, stosowania aktywatora, fungicydów, herbicydów i dokarmiania dolistnego w kukurydzy i buraku cukrowym. Tym samym miała miejsce konfrontacja osiągnięć świata nauki z praktyką.

Także na polu doświadczalnym odbyły się pokazy pracy maszyn, które zawsze cieszą się zainteresowaniem plantatorów. Zaprezentowano zbiór buraków cukrowych kombajnem Holmer TERRA DOS T4. Pracownicy Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. sprawdzali jakość wykopanych buraków, omawiali technikę formowania pryzmy. Odbył się również pokaz orki za pomocą pługa dłutowego Bednar Terraland (7 - lemieszowy), który umożliwia głębokie spulchnienie i intensywne wymieszanie resztek pożniwnych (alternatywa dla orki z wielką oszczędnością kosztów pracy), zniszczenie warstwy płużnej (lepsza gospodarka wodna i napowietrzenie gleby, całkowita odbudowa profilu glebowego).

Tradycyjnie pracownicy MODR Oddział Poświętne przygotowali stoiska z materiałami informacyjnymi. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały opracowane przez wykładowców oraz ulotki m.in.: charakterystyki odmian kukurydzy i buraka cukrowego opracowane przez specjalistów MODR. Doradcy MODR udzielali fachowych porad.

Jak co roku zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się snopki różnych odmian zbóż z tegorocznego zbioru, a także wystawa bulw ziemniaka z pola doświadczalnego w Poświętnem.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje wykorzystaniem jej w gospodarstwach rolnych i znajdzie odzwierciedlenie w wielkości i jakości uzyskiwanych plonów.

__F O T O R E L A C J A__

 

01 - omówienie technologii zbioru buraka cukrowego
02 - otwarcie konferencji
03 - pokaz pracy pługa dłutowego BEDNAR TERRA LAND
04 - pokaz zbioru i formowania pryzmy kombajnem Holmer TERRA DOS T4
05 - prezentacja odmian ziemniaków z pola doświadczalnego
06 - spotkanie dyrekcji MODR. R.Rybickiego z przedstawicielami Pfeifer & Langen
07 - uczestnicy XIX Dnia Kukurydzy i Buraka
08 - wykład prof. dr hab. Jacka Piszczka

Tekst: Monika Górzyńska

Zdjęcia: Jarosław Toruński

MODR Oddział Poświętne w Płońsku