Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje badania ankietowe, w których udział wezmą  wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

Stopień realizacji i dane pozyskane w ankietach z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 r. - do pobrania

 

Statystycznego Vademecum Samorządowca - baza podstawowych informacji na temat miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa

 

 

Źródło:

Urząd Statystyczny w Warszawie