MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456  | ikona 22 571 61 00 

Zapraszamy - XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje XXVI Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 22 października 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10:00.

Partnerami w projekcie są:

  • Zielone Mosty Narwi
  • Gmina Naruszewo
  • Miasto Raciąż 

Organizator i Partnerzy zapraszają do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej młodych rolników, mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzących gospodarstwa samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Mile widziani są ludzie młodzi w wieku do lat 35. Górna granica wieku uczestnika to 40 lat.

Celem operacji jest aktywizacja młodzieży wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych na terenach wiejskich.

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych,  pięć  osób z najwyższymi ocenami punktowymi za zajecie miejsca I-V otrzyma nagrody finansowe w wysokości od 1200 zł do 800 zł, kolejne pięć osób za miejsca VI-X zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Rekrutacja rozpocznie się 17 września i zakończy15 października br. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie u organizatora do dnia 15 października 2018 r. załączonej Kartę zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan z podpisem) należy przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; a w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub faksem na nr 23 662 99 50.

Operacja otrzymała wsparcie na podstawie UMOWY nr 39/UMWM/05/2018/RW-D-III, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Tematyka Olimpiady

Rolnictwa nie należy traktować stereotypowo, wyłącznie jako „jednego z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych”. Obecnie zadania rolnictwa jak i zobowiązania rolników są rozlegle. Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno – spożywczego. To także zatrudnienie i źródło utrzymania ludności, kształtowanie naturalnego środowiska człowieka, kształtowanie krajobrazu oraz rola kulturotwórcza. Dzisiaj potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi – potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą oraz środowiskiem przyrodniczym na wsi. Inaczej mówiąc, potrzebny jest zrównoważony rozwój wsi.

Rolnicy są bardziej świadomi zewnętrznych efektów środowiskowych i społecznych działalności rolniczej.  Liczą się nie tylko najnowsze rozwiązania technologiczne, które wpływają na tworzenie się rolnictwa przemysłowego i zapewniają zysk rolnikowi, ale ważne jest też zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko naturalne oraz wdrażanie różnorodnych działań na wsi wspieranych dotacjami unijnymi, by zapewnić zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

We współczesnym rolnictwie występują 3 systemy gospodarowania: konwencjonalny (intensywny, uprzemysłowiony), ekologiczny i integrowany (zrównoważony). Mają one różne cele, metody produkcji jak i różne oddziaływanie na środowisko. To powoduje, ze zakres tematyczny Olimpiady jest bardzo szeroki.

Zakres pytań

Problematyka Olimpiady jest spójna z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej. A to z kolei  wymaga od uczestników wiedzy, m.in. z zakresu ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności, systemów jakości żywności, przedsiębiorczości wiejskiej, partycypacji społeczności lokalnej w rozwoju obszaru itd. Pytania testowe i ustne skierowane do uczestników XXVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej będą dotyczyły takich zagadnień jak:

  1. ochrona środowiska i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w rozwoju obszarów wiejskich
  2. różnorodność genetyczna roślin lub zwierząt
  3. rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikacji źródeł dochodu w gospodarstwie z uwzględnieniem wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, małego przetwórstwa, zielonej gospodarki, krótkich łańcuchów dostaw i tworzenia miejsc pracy
  4.  fundusze unijne skierowane na rozwój obszarów wiejskich w tym:. działania PROW na lata 2014-2020 wpierające rozwój przedsiębiorczości na wsi
  5. planowanie rozwoju lokalnego przez społeczność wiejską z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru oraz tworzenie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych w celu realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich
  6. sieci współpracy partnerskiej dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
  7. promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  8. zasady dobrej praktyki rolniczej
  9. standardy jakości w produkcji rolnej
  10. integrowana ochrona roślin
  11. dobrostan zwierząt
  12. bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. 

Wykłady

  1. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego,  krótkich łańcuchów dostaw. Zachowanie różnorodności genetycznej zwierząt.
  2. Planowania rozwoju lokalnego  przez partnerstwo sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych  z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
  3. Wspieranie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Wykładowcy przedstawią działania wpływające na rozwój obszarów wiejskich, by wskazać młodzieży jakie są możliwe ścieżki jej rozwoju zawodowego na wsi, w jakich przedsięwzięciach powinna aktywnie uczestniczyć, by poprawić jakość życia w miejscu zamieszkania.

Poziom wiedzy młodych rolników determinuje występowanie postaw przedsiębiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej organizacji gospodarczej i ułatwiają poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, nowych rynków zbytu, niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji, a także sprzyjają podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego i jednocześnie służą ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. 

MODR O/Poświętne w Płońsku i Partnerzy operacji zachęcają młodzież z Północnego Mazowsza do poszerzenia wiedzy i zapraszają do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. 

_D O  P O B R A N I A_

 

  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

    Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
    Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski

    ul. Czereśniowa 98, 02-456
    tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

  • MODR Warszawa Oddział Bielice

    Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

    Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
    tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

  • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

    Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

    ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
    tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

  • MODR Warszawa Oddział Płock

    Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

    ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
    tel./fax: 24 269 77 00
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

  • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

    Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

    ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
    tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

  • MODR Warszawa oddział Radom

    Dyrektor Oddziału: p.o. Marcin Kaca

    ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
    tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

  • MODR Warszawa Oddział Siedlce

    Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

    ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
    tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2019 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.