Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza 19 marca br. o godz. 10:00 do Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym przy ulicy H. Sienkiewicza 11, na konferencję nt. „Zasady przechowywania nawozów naturalnych w kontekście nowego „Programu azotanowego”.

W ubiegłym roku doradcy MODR Warszawa cieszyli się z sukcesu Krzysztofa Kowalskiego, z którym współpracują. Dziś rozpoczyna się nowa edycja konkursu na Rolnika Roku. Wygraj 10 000 euro!

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że 15 maja 2018 r. upływa termin składania wniosków o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.