Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W niedzielę 29 kwietnia w Kadzidle w powiecie ostrołęckim, odbyła się konferencja na temat „Nowe technologie w produkcji zwierzęcej, a produkcja ekologiczna”.

Organizatorami przedsięwzięcia były: MODR Warszawa Oddział Ostrołęka i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Uczestników konferencji - rolników z gminy Kadzidło i okolicznych gmin oraz gości powitał Bogdan Bagiński dyrektor MODR Oddział w Ostrołęce. Całość prowadziła Anna Śniadach – doświadczony doradca z MODR Warszawa Oddział Ostrołęka.

Oprócz kwestii merytorycznych dotyczących wiedzy na temat m.in. produkcji zwierzęcej, gospodarki nawozowej, analizy chemicznej gleb czy korzyści, które mogą płynąć z możliwości przeprowadzenia badań gleby - rolnicy obecni na konferencji mogli skorzystać z pomocy doradców Marka Guta kierownika PZDR Ostrołęka oraz Beaty Samsel i Jacka Tyszki przy wypełnianiu e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Organizatorzy dziękują za fachowe przedstawienie tematów nowych technologii w produkcji zwierzęcej, produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym oraz efektów badania i analizy gleby: dr Marcinowi Gołębiewskiemu, dr Elżbiecie Kaczyńskiej oraz Tomaszowi Maikowi.

Konferencję podsumował Stanisław Kubeł starosta ostrołęcki, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu a doradcom za przygotowanie spotkania i pomoc w wypełnianiu e-wniosków o płatności.

Gośćmi konferencji byli Arkadiusz Czartoryski poseł na Sejm RP oraz Marcin Grabowski kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

 

OPR. WA