Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Odnawialne źródła energii to bez wątpienia przyszłość energetyki. W  siedzibie MODR Oddział Radom odbyła się konferencja dotycząca tej kwestii pt. „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym”.

Obrady rozpoczął Józef Cytryniak - dyrektor MODR Oddział Radom, który przywitał samorządowców, rolników, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej.

Zadania i perspektywy odnawialnych źródeł energii oraz technologie do wykorzystania w gospodarstwie rolnym, omówił Waldemar Witek z MODR Oddział Radom. Wykładowca stwierdził między innymi, że odnawialne źródła energii (OZE) będą miały duży wkład w lokalny bilans energetyczny oraz będą zaczynem do rozwoju gospodarczego gmin i powiatów, osiedli, wsi i gospodarstw rolniczych.

Przede wszystkim OZE poprawiają zaopatrzenie w energię tam, gdzie infrastruktura energetyczna jest słabo rozwinięta. Głównym odbiorcą z lokalnych OZE będą rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, przetwórnie rolne itp. Wykorzystanie bioenergii może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza dla lokalnego rolnictwa. Koszt energii produkowanej z OZE jest niższy od energii konwencjonalnej, ponieważ odnawialne źródła energii są dobrami wolnymi, tzn. są powszechnie dostępne (słońce, wiatr, biomasa). OZE przyczyni się do zmniejszenia strumienia zanieczyszczeń odprowadzanego przez sektor energetyczny do środowiska.

Wykład na temat „Energetyka prosumencka, możliwości wsparcia finansowego” wygłosił Zdzisław Ginalski z CDR Oddział Radom. Omówił w nim różnicę pomiędzy panelem fotowoltaicznym, a kolektorem słonecznym oraz schemat działania sytemu fotowoltaicznego. Odnośnie programu wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020 zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowej dużo uwagi i środków planuje się wydatkować na ochronę środowiska, efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną, zmniejszenie emisji CO2 oraz na biogospodarkę. W latach 2016-2020 Unia Europejska przeznaczy na rozwój OZE oraz zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce ok. 4,5 mld euro. Podmiotami, które mogą ubiegać się o środki są jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast Łukasz Hada z Narodowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie omówił temat „Mikrobiogazownie na świecie i w Polsce”. Biogazownie rolnicze są specjalnymi instalacjami produkującymi w procesie beztlenowej fermentacji palną mieszaninę gazową, zwaną biogazem, z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych. Biogaz może być wykorzystywany do spalania w tzw. agregatach kogeneracyjnych, które pozwalają na jednoczesne otrzymywanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego.

Na zakończenie konferencji o sposobach oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej w domu i zagrodzie mówił Waldemar Witek - scharakteryzował różne sposoby oszczędzania energii elektrycznej w domu. Na przykład wystarczy pamiętać o gaszeniu światła w pomieszczeniach, w których nie będziemy już przebywać. Przy zakupie sprzętu AGD wybierzmy energooszczędne sprzęty i urządzenia domowe klasy A lub A+, energooszczędne żarówki. Największymi pożeraczami energii w domu są lodówki i zamrażarki – urządzenia te są odpowiedzialne za zużycie aż 28% całkowitego zużycia energii. Na jej oszczędność wpływa również izolacja termiczna domu. Podsumowując konferencję można stwierdzić: Jeśli mamy możliwość, korzystajmy z energii z odnawialnych źródeł (wiatr, panele słoneczne, biomasa, geotermia).

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Maciejczak MODR Oddział Radom

Przyg. A.D.