Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie uprzejmie informuje, że w konsorcjum z Mazowiecką Izbą Rolniczą realizuje projekt na temat:
„Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie mazowieckim”


Integrowana Produkcja Roślin Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Warszawie uprzejmie informuje, że w ramach konsorcjum instytucji, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu realizuje projekt pod nazwą:  Integrowana Produkcja Roślin”

 

Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Warszawie informuje, że w ramach konsorcjum instytucji, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
realizuje projekt pod nazwą:

„ DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN”.