Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".  Pomoc jaką można uzyskać to maksymalnie 100 tys. euro rocznie.

O pomoc mogą starać się m.in. rolnicy zajmujący się produkcją zbóż. Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Wniosek należy złożyć osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie skierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które m.in.:

• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego,

• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

• w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej, oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej,

• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie przysługuje na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

• w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,

• w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,

• w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,

• w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,

• w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. To trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowany z budżetu PROW 2014 - 2020.

Pierwszy został przeprowadzony od 30 września do 28 listopada 2016 r., a drugi od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow.html

 

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

 

Źródło: ARiMR