Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

25 i 26 września 2018 roku w Radomiu odbyło się dwudniowe szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym w rozwoju pn „Innowacyjność przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, którego organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom.

Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystyki wiejskiej, rolników lub domowników województwa mazowieckiego chcących założyć działalność pozarolniczą.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących:    

 • stowarzyszeń agroturystycznych  jako stabilnej sieci współpracy jednostkowej i systemowej - wykład przeprowadził Wiesław Czerniec z Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 
 • sieciowania produktów turystyki wiejskiej (komunikacja, konkurencyjność i innowacje)- wykład przeprowadziła Katarzyna Krakowska z Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
 • roli ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej - wykład przeprowadziła Krystyna Krzyżanowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych w Warszawie.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznali przykłady innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju podczas wizyt w:

   • parku edukacyjno – rozrywkowym MIKROKOSMOS w powiecie tomaszowskim. Mikrokosmos,  jako pierwszy na świecie prezentuje 25 niezwykłych realistycznych rzeźb owadów oraz mikroorganizmów, wykonanych z dużą dbałością o ich budowę morfologiczną.    
   • żywym Skansenie Folkloru Polskiego w powiecie brzezińskim, w którym znajdują się:
    • amfiteatr - architektonicznie wpisany w naturalne ukształtowanie terenu na około 800 miejsc,
    • dworek z Grodziska - siedzibie ludowego zespołu  Pieśni i Tańca ,,Mrożanie”,
    • plebania z Lipki służącej jako sala kinowo- teatralna,
    • chata z Brzezin - herbaciarni, w której można posmakować regionalnych słodkości oraz wyśmienitych herbat ziołowych
    • jedyny murowany obiekt na terenie kompleksu - stajnia z wozownią z hotelem dla koni oraz bazą noclegową dla ich właścicieli.
   • we wsi Różana Wilkowice w powiecie rawskim - uczestnicy wyjazdu wzięli udział warsztatach bibułkarskich.

Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom za udział w szkoleniu.

Tekst i fotografie Aneta Domińczak

MODR Oddział Radom 

__F O T O R E L A C J A__

Opis zdjęć.

Nr 1        Wiesław Czerniec w trakcie wykładu dotyczącego stowarzyszeń

Nr 2        Krystyna Krzyżanowska podczas wykładu nt. roli ODR – ów

Nr 3        Katarzyna Krakowska przeprowadziła wykład dotyczący sieciowania produktów w turystyce wiejskiej

Nr 4 i 5    Uczestnicy szkolenia podczas wykładów

Nr 6 i 7    Park edukacyjno – rozrywkowy MIKROKOSMOS – rzeźby owadów.

Nr 8         Skansen Folkloru Polskiego

Nr 9         Uczestnicy podczas zwiedzania skansenu

Nr 10       Wieś Różana w Wilkowicach – powitanie uczestników

Nr 11       Uczestnicy podczas warsztatów bibułkarskich

Nr 12     „Pirzacka w Wilkowicach” – udział w tradycyjnej pierzawce wiejskiej

Nr 13      Uczestnicy podczas biesiady przy muzyce kapeli ludowej z Majówki

Nr 14     Róże własnoręcznie wykonane przez uczestników szkolenia