Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

 27 września spotkaliśmy się w Zbuczynie, aby poruszyć temat "Mieszanki traw jako innowacyjna baza pasz objętościowych" żywienia bydła, opłacalności produkcji mleka  i przedstawienia innowacyjnych mieszanek traw w trwałych i polowych użytkach zielonych.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Głównym celem szkolenia było poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach działania "Współpraca".

Do partnerstwa i współdziałania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zachęcała Celina Szarek z MODR Warszawa. Omówiła również zasady tworzenia grup operacyjnych pod kątem wymagań obowiązującego rozporządzenia. Przedstawiła możliwości, jakie stwarza przed rolnikami PROW 2014-2020 w zakresie wdrażania innowacji i rozwiązywania problemów mazowieckiej wsi dzięki najnowszym osiągnięciom nauki.

Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz omówił najbardziej newralgiczne z punktu widzenia naszych słuchaczy zagadnienia, czyli sposoby odnawiania użytków zielonych i ich pielęgnacja oraz polowe użytki zielone z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek traw. Zwracał uwagę słuchaczom na prawidłową gospodarkę nawozami mineralnymi a w szczególności nawozami organicznym: „obornik zawiera wszystkie składniki nawozowe i to w ilościach i proporcjach zbliżonych do potrzeb nawozowych roślin, ale także i zwierząt. Obornik leczy niedoinwestowane i zaniedbane łąki oraz pastwiska. Jest swoistą tablicą Mendelejewa i można porównać go do roli znanej powszechnie aspiryny: OBORNIK DLA ŁĄK JAK ASPIRYNA. Podobną rolę odgrywać może gnojowica". Polowe użytki zielone to uprawy traw i motylkowatych na gruntach ornych. Są one zakładane na gruntach ornych, a więc wpisane w płodozmian polowy na krótki okres od 1 do 5 lat. Profesor podkreślił, że decyzja o zakupie mieszanek trawiasto-motylkowatych musi być poprzedzona bardzo dobrą znajomością biologii wzrostu i rozwoju gatunków, ich realną przydatnością do zróżnicowanych siedlisk
i odpornością na stresy. Dopiero tak dobrane rośliny w danej mieszance mogą zapewnić bardzo dobry plon pasz objętościowych, a chyba o to zabiega każdy hodowca.

Z kolei dr inż. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w wykładzie „Wpływ żywienia krów mlecznych na wydajność i opłacalność produkcji mleka”, wskazał jak wielką role w żywieniu spełnia pasza objętościowa. W użytkach zielonych mamy ciągle niewyczerpany potencjał, a więc korzystajmy z osiągnięć nauki. Po tej stronie może znajdować się cały zysk hodowcy.

Zwieńczeniem szkolenia była wizyta w gospodarstwie rolnym Mirosław Jurzyka na trwałych użytkach zielonych, w którym zastosowano innowacyjne mieszanki traw. Uczestnicy w części praktycznej na trwałych użytkach zielonych mogli dostrzec różnice, jakie zostały osiągnięte przez gospodarza stosując innowacyjne mieszanki traw. Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz przedstawił praktyczną ocenę trwałych użytków zielonych ze wskazaniem prawidłowego doboru innowacyjnych mieszanek traw. Ogromna pasja profesora, zainteresowanie i czynny udział uczestników to recepta na udane szkolenie!

Szkolenie było przedstawieniem działania "Współpraca", jako kooperacji przedstawicieli nauki, praktyki i doradztwa oraz stanowiła pomoc i pomogła w odpowiedziach na problemy producentów bydła mlecznego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i czynny udział w szkoleniu. 

__F O T O R E L A C J A__

  1. Dyrektor MODR/O Siedlce otwarcie i powitanie gości
  2. dr hab. inż. Marcin Gołębiewski – Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ( omawia rolnikom żywienie krów mlecznych).
  3. prof. Dr hab. inż. Roman Łyszczarz – Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy; wprowadza uczestników szkolenia w temat trwałe użytki zielone oraz Bożena Głuchowska MODR /O Siedlce; organizator szkolenia.
  4. Pan Mirosław Jurzyk- rolnik zaprasza uczestników szkolenia na część praktyczną do swojego gospodarstwa. 
  5. 6, 7 i 8 – część praktyczna szkolenia , prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz i uczestnicy na trwałych użytkach zielonych.

Tekst i zdjęcia:

Bożena Głuchowska  MODR Oddział Siedlce