Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Ponad 140  mieszkańców obszarów wiejskich, głównie kobiet, wzięło udział w konferencjach „Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument” , które odbyły się 25 września br. w Płocku i 26 września w Siedlcach.

Najnowszą, fachową wiedzę w tym zakresie, przedstawili wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z Katedry Dietetyki: dr hab. Dominika Głąbska i dr inż.  Aleksandra Kołota oraz dr hab. Dominika Guzek z  Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji.

Wykłady wprowadzające na temat „Jak pokonać przeszkody w zmianie nawyków żywieniowych”, wygłosiły dietetyczki: mgr Monika Kurowska (w Siedlcach) i mgr. Anita Ciemiecka (w Płocku), które udzieliły praktycznych wskazówek w zakresie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Program konferencji obejmował 7 godzin wykładów. Ich tematyka dotyczyła między innymi zagadnień z zakresu planowania żywienia w kontekście zdrowia człowieka, roli składu i wartości odżywczej produktów w żywieniu. Konferencje były elementem edukacji żywieniowej w ramach propagowanej polityki prozdrowotnej.

Ważnym punktem konferencji był wykład „Świadomy konsument” dotyczący informacji zamieszczanych na etykietach. Uczestnicy dowiedzieli się jak je czytać oraz poznali znaki i systemy jakości żywności. Podczas kolejnego wykładu „Wpływ żywienia na zapobieganie i  leczenie chorób cywilizacyjnych”, prelegentka zwróciła szczególną uwagę na zapobieganie (przez właściwe odżywianie) występowaniu chorób dietozależnych, takich jak: nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, osteoporoza i niedokrwistość.

Konferencje zorganizowane zostały przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Mazowiecką Izbą Rolniczą  w ramach operacji pt. Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”, współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.  Skierowany były do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego,  w szczególności rolników, w tym prowadzących działalność agroturystyczną (turystykę wiejską, zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze), przedstawicieli samorządu rolniczego, LGD,  KGW i organizacji pozarządowych.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie poprawy jakości ich życia, poprzez podejmowanie działań w kierunku wykorzystania żywności wysokiej jakości w zdrowym żywieniu człowieka.

__F O T O R E L A C J A__

1 otwarcie konferencji - Sławomir Piotrowski dyrektor MODR
2 uczestnicy konferencji w Płocku
2 uczestnicy konferencji w Siedlcach
4 uczestnicy konferencji w Płocku