Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Marzec to miesiąc, który upływa pod znakiem targów edukacyjnych zarówno w miastach powiatowych, jak i wojewódzkich. Na tych targach towarem jest edukacja. Uczelnie, szkoły policealne i instytucje rynku pracy przygotowują wiele ofert i starają się zainteresować nimi młodzież szkół średnich. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Oddział Poświętne w Płońsku wraz z partnerami od 17 lat, zawsze na początku marca, stara się ułatwić młodym ludziom kontakt z przedstawicielami uczelni, szkół i placówek rynku pracy, aby w bezpośredniej rozmowie poznali kierunki kształcenia i dowiedzieli się jakie dodatkowe bonusy oferują rynek edukacyjny i rynek pracy. Uczelnie i szkoły policealne przedstawiły swoją ofertę edukacyjną nie tylko w formie informatorów, ulotek, ale bardzo aktywnie starały się zainteresować jak najwięcej uczniów powiatu płońskiego procesem kształcenia i wychowania właśnie u nich.

Na wybór uczelni, profesji, ma wpływ wiele czynników. Fakt ten biorą pod uwagę organizatorzy Targów Edukacyjnych w Płońsku i co roku przygotowują również  seminaria i warsztaty.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przeprowadził seminarium dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1, celem którego było przekazanie informacji na temat lokalnego rynku  pracy i zasad nim rządzących. W skali Mazowsza największe zapotrzebowanie jest na pracowników usług i sprzedawców – 20,4%, robotników przemysłowych i rzemieślników – 19,5%, a także na pracowników wykonujących proste prace – 13,7%, specjalistów – 12,0%, techników i średni personel – 11,4%. Pozostałe poszukiwane zawody nie przekraczają 10%.*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół w Raciążu i Czerwińsku pomagające w dokonaniu trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.

Targi odwiedziło pięciuset uczniów, którzy sukcesywnie przybywali do Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Poświętne - otwierając XVII Targi Edukacyjne życzył uczestnikom, aby spełnili swe marzenia i podczas inauguracji roku akademickiego na wyższych uczelniach wysłuchali Gaudeamus Igitur.  Przypomniał, że jest to najstarsza pieśń żaków śpiewana od 200 lat po łacinie.  Zwrócił uwagę, że spore jej fragmenty nie przystają do odświętnych realiów inauguracji roku akademickiego, mówią bowiem o krótkości i marności życia, a także są pochwalą zabawy. Pierwsza zwrotka tego hymnu w tłumaczeniu na polski mówi:

„Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi!

Po przyjemnej młodości,

po kłopotliwej starości,

posiędzie nas ziemia.”

Natomiast dalsze zwrotki są afirmacją życia akademickiego i studenckiej frywolności sięgającej XVIII wieku, tj. czasów autora słów – poety, niemieckiego studenta Christiana Wilhelma Kindlebena.

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek [naszej społeczności]
niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,
niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne.
Niechaj żyją i mężatki, delikatne, miłe,
dobre, pracowite! **

Organizatorzy życzyli młodym ludziom dobrych wyborów i tego, aby kończąc wybrane szkoły znaleźli dobrą, satysfakcjonującą ich pracę.

__F O T O R E L A C J A__

 1. Targi otworzyli:

Plan pierwszy: Jarosław Grabowski – dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku MODR

plan drugi od lewej:

 • Jarosław Chyliński – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku
 • Wiesława Cichowska – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie
 • Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego
 • Jakub Gwoździk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Eugeniusz Demianiuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
 • Paweł Dychto – naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Płońskiego
 1. Młodzież z powiatu płońskiego
 2. Młodzież interesowały informatory uczelni
 3. Jarosław Grabowski dyrektor O/Poświętne w Płońsku na stoisku Akademii Sztuki Wojennej
 4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Warszawie – stoisko
 5. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku - zabiegi parafinowe na dłonie
 6. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie - pokaz masażu.
 7. „Czynniki warunkujące trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu” –  warsztaty prowadziły doradczynie zawodowe  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku
 8. „Wybór zawodu i kierunki kształcenia – poznanie lokalnego rynku pracy” –  seminarium przygotował  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 9. poradą i informacją zawodową służył Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie  i Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Tekst Małgorzata Najechalska 

Zdjęcia Bożena Chądzyńska

*Paweł Burlewicz – Synu weź firmę – Mazowsze. serce Polski nr 2/2018

**http://www.tekstowo.pl