Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operację pt. „Dobre praktyki po belgijsku” w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018–2019. 

W operacji biorą udział dodatkowi partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa

Grupą docelową operacji są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego - w przypadku 2 wizyt studyjnych (50 osób) oraz doradcy i rolnicy z 5 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - w przypadku konferencji (77 osób). W obu formach szkoleniowych wezmą udział grupy zawodowe, które bezpośrednio wpływają na zrównoważony wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Planowane formy realizacji operacji: wizyta studyjna, konferencja

Planowane wyniki operacji/efekty:

 • 2 wizyty zagraniczne – 5 dniowe;
 • 50 uczestników wizyt studyjnych, którzy poznają dobre praktyki;
 • 4 informacje zapowiadające realizacje wizyt i 4 artykuły w miesięcznikach i na stronach internetowych ODR– relacje z wizyty;
 • 1 konferencja – 2 dniowa;
 • 77 uczestników konferencji, którzy zostaną przeszkoleni;
 • 1 podsumowanie wyjazdu na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

Długookresowe efekty operacji:

 • Wzrost kompetencji doradców i rolników w zakresie zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat: krótkich łańcuchów dostaw, jakości żywności, sposobów wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego do rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszaru w oparciu o biogaz, rozwój lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem platform internetowych, małego przetwórstwa, współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich;
 • Popularyzacja belgijskich dobrych praktyk przez uczestników wizyt;
 • Implementacja/kreatywne naśladownictwo oglądanych projektów na obszarach wiejskich;
 • Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-spożywczych;
 • Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego obszarów wiejskich;
 • Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania (ograniczanie wykluczenia społecznego);
 • Wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy.