Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Po raz siódmy w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Płock odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

Informacje wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.):

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018. Harmonogram został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych.

Od 7 do 29 grudnia Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR już po raz kolejny przyjmować będzie wnioski od rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je pocztą.