Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1. Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha

4. Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha

5. Płatność do bydła 293,04 zł/szt.

6. Płatność do krów 373,70 zł/szt.

7. Płatność do owiec 101,39 zł/szt.

8. Płatność do kóz 54,78 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha

12. Płatność do chmielu 2 129,87 zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89 zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych 1 495,63 zł/ha

15. Płatność do pomidorów 3 320,78 zł/ha

16. Płatność do truskawek 1 054,35 zł/ha

17. Płatność do lnu 486,12 zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha

19. Płatność do tytoniu - Virginia 3,50 zł/kg

20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg

 

Źródło: MRiRW