Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Po dofinansowanie w ramach pakietu 7 (zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie), który chroni wybrane rasy zwierząt gospodarskich bydło, konie, owce, świnie i kozy, mogą także sięgnąć właściciele koni.

Rasy koni objęte programem ochrony zasobów genetycznych to: konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń śląski, koń wielkopolski, koń zimnokrwisty w typie sztumskim, koń zimnokrwisty w typie sokólskim.

W celu objęcia klaczy ww. ras programem ochrony należy zgłosić się do Instytutu Zootechniki w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przystąpienia do realizacji pięcioletniego działania rolno środowiskowo-klimatycznego zgodnie z procedurą kwalifikowania nowych stad, zawartą na stronie internetowej IZ-PIB (http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie).

Stawki płatności to 1700 zł/sztukę/rok, a konie małopolskie i wielkopolskie po 1900 zł/sztukę/rok. Hodowca klaczy uczestniczący w programie ochrony zobowiązuje się do posiadania co najmniej 2 klaczy i stanowienia ich ogierami przeznaczonymi do rozrodu w danych rasach. Aby wystąpić o wsparcie do ARiMR należy posiadać sporządzony dla swojego gospodarstwa plan działalności rolnośrodowiskowej. W trakcie uczestniczenia w programie rolnicy zobowiązani są do zachowania w naturalnym stanie wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu, które nie są użytkowane rolniczo, ale stanowią ostoję dla dzikiej przyrody.

 

OPR. Krystyna Saganowska,

MODR Oddział Bielice

Źródła:

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-kampania-2017.html