Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia, to największe świeckie święto świata. Obchodzone jest w 192 krajach przez ponad miliard ludzi. Jednoczy ludzi o różnym kolorze skóry i przekonaniach religijnych czy politycznych. Uczy także troski o dobro wspólne jakim jest nasza planeta. Polskie obchody Światowego Dnia Ziemi wieńczył festyn, w tym roku obchodzony 4 czerwca 2017 r. na Polach Mokotowskich. Uczestniczyliśmy w tym święcie.

 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były różnorodności biologicznej i jej ochronie. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka. Program obchodów był bardzo bogaty i prezentował ofertę edukacyjną organizacji pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni, parków narodowych, Lasów Państwowych, od lat naszym silnym punktem programu jest prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych, w tym roku także zaprosimy Państwa do Stołu Darów Ziemi i Alejki Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prezentował się w strefie instytucji i organizacji takich jak Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Środowiska czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odwiedzający mogli otrzymać bezpłatnie katalog „Mazowiecka Wieś zaprasza” prezentujący ofertę turystyczną gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z MODR Warszawa oraz broszurę „Mazowiecka Zagroda Edukacyjna” zawierającą ofertę edukacyjną świadczoną przez zagrody edukacyjne zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Ponadto pracownicy ośrodka prezentowali tematy bioróżnorodności w kontekście planów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy często zadawali wiele pytań, nie tylko związanych z tematyką festynu, ale również z dotacjami unijnymi, prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych czy edukacyjnych.

Impreza była bardzo ciekawa a wspaniała pogoda dodatkowo zachęcała do zwiedzania, uczestniczenia w wielu warsztatach i konkursach związanych z tematyka festynu, zakupów ciekawych pamiątek od lokalnych twórców czy żywności tradycyjnej oferowanej przez lokalnych producentów.

Danuta Arcipowska

MODR Warszawa