Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

23 lutego odbyła się szósta Olimpiada Wiedzy Rolniczej zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock wraz ze współpracującymi instytucjami i firmami działającymi na rzecz rolnictwa. Jej celem było propagowanie wiedzy rolniczej oraz popularyzacja osiągnięć polskiego rolnictwa.

Uczestniczyło w niej 32 rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami, z powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. W pierwszym etapie pisemnym, uczestnicy otrzymali test zawierający 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania, bhp oraz zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz PROW na lata 2014-2020. Do etapu ustnego (II etap i finał) – zakwalifikowało się 5 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowała zestaw 5 pytań. W ten sposób wyłoniono najlepszych.

Laureatami Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r. zostali:
I miejsce – Łukasz Dziełakowski z Daniszewa (gmina Bulkowo),
II miejsce – Rafał Kowalewski ze Starej Białej (gmina Stara Biała),
III miejsce – Piotr Gontarek z Władysławowa (gmina Łąck),
IV miejsce – Cezary Szymczak z Gulewa (gmina Gostynin),
V miejsce – Łukasz Matusiak z Czyżewa (gmina Sanniki).

 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania w gospodarstwie, ufundowane przez MODR i firmy biorące udział w olimpiadzie.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego nagrodził ich okolicznościowymi statuetkami i roczną prenumeratą miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku ufundowała nagrody dla 3 rolników, natomiast wszystkie panie biorące udział w olimpiadzie otrzymały słodkie upominki od firmy Agromin. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami pocieszenia ufundowanymi przez firmy Cargill (Poland) Oddział w Kiszkowie oraz P.H. Konrad, a podczas przerwy na kawę i pączka mogli degustować produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu. Uczestnicy mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR O/Płock na temat „PROW 2014-2020 – wybrane zagadnienia.”, mogli też zapoznać się z ofertami instytucji i firm: Agencja Rynku Rolnego, P.H. Konrad, Cargill Poland Sp. z o.o., Leiber,  Słaro, Agromin na ich stoiskach informacyjnych. Olimpiada odbywała się pod patronatem honorowym Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, gratulujemy dużej wiedzy i znajomości problematyki rolniczej, szczególnie zwycięzcom, którzy wykazali się wyjątkowym znawstwem tematu, a fundatorom nagród i upominków dziękujemy za pomoc organizacyjną.      

                                                
 _FOTORELACJA_

 

 - komisja konkursowa

 - uczestnicy olimpiady rozwiązują test

 - wykład „PROW 2014-2020” – wybrane zagadnienia

 - finaliści w etapie ustnym przygotowują się do odpowiedzi.

 - finaliści olimpiady i pozostali nagrodzenie uczestnicy . 

 

Tekst : Grażyna Gołębiewska
Zdjęcia : Marek Syroczyński
MODR Oddział Płock