Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Ekoleader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS.

 

Celem projektu jest wsparcie realizatorów operacji lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.

 

W ramach projektu proponowane są następujące działania:

 • Szkolenia internetowe „Eko-Klimat w LGD” – polegające na udziale
  w kursach i zaliczeniu kompletu testów sprawdzających online. Osoby, które zaliczą min. trzy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkoleń. Program tematyczny szkoleń i regulamin dostępny jest na stronie www.ekoleader.pl Szkolenia trwają do 31 października 2017r.
 • Konkurs dobrych praktyk EkoLeader – w ramach którego można nadesłać opis dobrej praktyki operacji, w której ochrona środowiska lub klimatu odegrała istotną rolę. Najlepsze praktyki będą prezentowane na stronie Ekoleader.pl i zostaną nagrodzone. Regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu dostępny jest w zakładce Konkurs EkoLeader. Opisy dobrych praktyk może zgłaszać do końca września 2017r.

 

Udział w projekcie mogą brać w szczególności:

 • członkowie zarządu i personel biur LGD
 • członkowie rad LGD oceniających projekty
 • aktualni i potencjalni beneficjenci wsparcia udzielanego na realizację operacji w ramach wdrażania LSRów
 • rolnicy podejmujących działalność w zakresie przetwórstwa żywności lub produkcji napojów;
 • osoby podejmujące działalność gospodarczą (mieszkańcy obszarów LGD);
 • przedsiębiorstwa rozwijające działalność gospodarczą lub podejmujące współpracę gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej;
 • gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład LGD;
 • osoby poniżej 35-go roku życia.