Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Przypominamy Państwu terminy naboru wniosków dotyczących: premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (ARIMR), płatności obszarowych (ARIMR), nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i producentów świń (ARR) oraz na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój (ARIMR).

  • ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (13 marca - 11 kwietnia)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

  • ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. ( 15 marca - 15 maja)

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rozpoczyna-sie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za-2017-rok.html

  • ARR przyjmuje wnioski  o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń (18 marca - 7 kwietnia):

- Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

- Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

-  Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,

- Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF)

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

  • ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu ‘’Restrukturyzacja małych gospodarstw’’ w ramach poddziałania ‘’Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw’’ (30 marca – 28 kwietnia)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

  • ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" dla podmiotów, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (10 kwietnia - 9 maja)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

 

OPR.

M. Janicka – Turyk

MODR Warszawa