Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Informujemy, że od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Wniosek rolnik może złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR. Jednym z warunków otrzymania pomocy jest posiadanie przez rolnika co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych  położonych na obszarze Natura 2000. Wysokość pomocy zależy od rodzaju inwestycji i maksymalnie może wynieść nawet 500 tys. zł.

Więcej informacji : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html

Źródło:  www.arimr.gov.pl