Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna kolejną edycję wojewódzkiego konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”.

Celem konkursu jest popularyzacja najlepszych rozwiązań i najciekawszych sposobów prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich Mazowsza. Konkurs realizowany jest dwóch etapach: oddziałowym i wojewódzkim. Celem etapu oddziałowego, realizowanego w 6 Oddziałach MODR jest wytypowanie 6 gospodarstw agroturystycznych i 6 obiektów turystyki wiejskiej, spośród których w etapie wojewódzkim zostaną wybrani laureaci. Oceny dokonuje Komisja Wojewódzka, w skład której wchodzą przedstawiciele MODR, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest podczas IV wojewódzkiej konferencji z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu”, w październiku 2017r.

 

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik 1. Arkusz oceny gospodarstwa agroturystycznego

Załącznik 2. Arkusz oceny obiektu turystyki wiejskiej

Załaczniki_1-8_do_rozporzadzenia – minimalne wymagania